Certyfikat ECO 5

CERTYFIKATY UDZIELANE W ITT CERTEX

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX oferuje certyfikację tekstyliów na znak "eco5" w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programu certyfikacji: PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5" (pdf), na kryteria własne jednostki – KT-01-eco-5 Kryteria techniczne oceny wyrobów na znak "eco5".

Opracowane przez Instytut kryteria techniczne oceny wyrobów zastrzeżony na znak "eco5" obejmują 5 grup wymagań dotyczących zarządzania:

 1. zakupami,
 2. produkcją,
 3. jakością,
 4. BHP,
 5. środowiskiem.

Podstawą wydania certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobów znakiem "eco5" jest przeprowadzenie procesu certyfikacji potwierdzającego, że:

 • wyrób zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,
 • wyrób jest prawidłowo oznaczony,
 • producent zapewnia stabilność produkcji, gwarantującą spełnienie wymagań określonych w kryteriach,
 • produkcja wyrobów jest realizowana zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie warunków środowiska pracy, zapewniając godne warunki pracy,
 • producent podejmuje działania proekologiczne, związane m.in. z gospodarką odpadami, oszczędnym zużyciem zasobów i emisji do środowiska naturalnego,
 • produkowane wyroby charakteryzują się dobrymi właściwościami użytkowymi a także nie zawierają substancji uznanych za szkodliwe w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne.
 

Co badamy?

L.p. Wskaźnik Metoda badania  
1. Formaldehyd [mg/kg] PN-EN ISO 14184-1:2011  
2. Wartość pH PN-EN ISO 3071:2007  
3. Metale ciężkie [mg/kg]    
  Arsen As Metoda atomowej spektroskopii absorpcyjnej  
  Ołów Pb  
  Kadm Cd  
  Rtęć Hg  
  Nikiel Ni [µg/cm2 tydzień] PN-EN 1811:2011  
4. Chrom VI Cr(VI) [mg/kg] Metoda kalorymetryczna  
5. Aminy aromatyczne [mg/kg] PN-EN 14362-1:2012  
6. Odporność wybarwień na:    
  pot kwaśny PN-EN ISO 105-E04:2013  
  pot alkaliczny PN-EN ISO 105-E04:2013  
  tarcie suche i mokre PN-EN ISO 105-X12:2005  
  woda PN-EN ISO 105-E01:2013  
7. Odporność wyrobu na pilling PN-EN ISO 12945-2:2002 (2000 suwów)  
8. Zmiana wymiarów po praniu [%] PN-EN ISO 5077:2011  
9. Pestycydy [mg/kg] Metoda chromatograficzna  
10. Zapach Metoda organoleptyczna  
11. Ftalany [%] Metoda chromatograficzna  
12. Barwniki kancerogenne i alergenne Metoda chromatograficzna  
13. Pentachlorofenol (PCP) [mg/kg] Metoda chromatograficzna  
14. Organiczne związki cyny [mg/kg]:    
  tributylocyny (TBT) Metoda chromatografii gazowej  
  trifenylocyny (TPhT)  
  dibutylocyny (DBT)  
  dioktylocyny(DOT)  


Wielkości wartości dopuszczalnych są określane w zależności od grupy, w jakiej znajduje się produkt zgłoszony do certyfikacji.

Kategoryzacja wyrobów do określonej grupy w zależności od ich przeznaczenia:
GRUPA A: wyroby włókiennicze i zabawki tekstylne przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci (bielizna, śpioszki, pościel, pluszowe zabawki, płaskie wyroby włókiennicze itp.)
GRUPA B: wyroby tekstylne użytkowane w bezpośrednim kontakcie ze skórą (bielizna osobista i pościelowa, koszule, bluzki, sukienki, spodnie, wyroby pończosznicze, ręczniki i wyroby kąpielowe, galanteria tekstylna itp.)
GRUPA C: wyroby użytkowane w pośrednim kontakcie ze skórą (wyroby przeznaczone na okrycia wierzchnie: kostiumy, płaszcze, kurtki, wyroby dekoracyjne: bielizna stołowa, zasłony, pokrycia meblowe, koce, kołdry, poduszki oraz materace itp.)


Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia oceny zgodności znajdują się w Programie oceny zgodności poniżej:

PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5"


Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja  - Do pobrania >>>.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS