Nasze certyfikaty

Certyfikaty dobrowolne udzielane w ITT CERTEX

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX oferuje certyfikację tekstyliów na znak "eco5" w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programu certyfikacji: PRC-4 CERTEX ECO Certyfikacja zgodności – na znak ekologoczny "eco-5" (pdf), na kryteria własne jednostki – KT-01-eco-5 Kryteria techniczne oceny wyrobów na znak "eco5".

Opracowane przez Instytut kryteria techniczne oceny wyrobów zastrzeżony na znak "eco5" obejmują 5 grup wymagań dotyczących zarządzania:

  1. zakupami,
  2. produkcją,
  3. jakością,
  4. BHP,
  5. środowiskiem.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Certyfikat eco5.

 

Certyfikat zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) uprawniający do umieszczania Znaku na wyrobie, zwany certyfikatem PN, może być wydany Organizacji wnioskującej (producentowi, upoważnionemu przedstawicielowi, importerowi, dystrybutorowi) po spełnieniu następujących warunków:

  1. Zostały przeprowadzone, przez laboratoria uznane przez ITT CERTEX za kompetentne, badania potwierdzające zgodność przedmiotu certyfikacji ze wszystkimi wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm) określonej (określonych) jako właściwej (właściwych) dla przeprowadzenia certyfikacji;
  2. Organizacja wnioskująca wykazała, że jest w stanie zapewnić ciągłość wykazanej zgodności z wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm) w okresie ważności certyfikatu PN;
  3. ITT CERTEX nie stwierdziła niezgodności podczas postępowania certyfikacyjnego lub niezgodności zostały skutecznie usunięte w terminie uzgodnionym przez ITT CERTEX i Organizację.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Certyfikat zgodności z Polską Normą.

ITT CERTEX prowadzi certyfikację odzieży roboczej oraz materiałów przeznaczonych na odzież roboczą na zgodność z PN-P-84525:1998 Odzież robocza — Ubrania robocze w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji: PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf) albo PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf).

Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze.

 

ITT CERTEX Sp. z o.o. prowadzi certyfikację odzieży na zgodność z PN-EN 61340-5-1:2017-01 Elektryczność statyczna — Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną — Wymagania ogólne w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji: PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf) albo PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf).

Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Certyfikat EPA.

 

ITT CERTEX prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z CEN/TS 14237:2015-12 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji: PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf) albo PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf).

Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Certyfikat ENV.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS